Check up
Zagrożenie udarem

z MR głowy z Angio-MR
Jesteś tutaj:

Zadbaj odpowiednio wcześnie o dokładną diagnostykę!

Znajomość indywidualnego ryzyka udaru oznacza możliwość indywidualnego zapobiegania zagrożeniu tą problematyczną chorobą. Stres, brak ruchu, otyłość i nieodpowiednia dieta charakteryzują styl życia w krajach uprzemysłowionych. Te czynniki ryzyka doprowadziły w ostatnich latach do ​​znacznego wzrostu chorób, takich jak nadciśnienie i cukrzyca, które z kolei mogą prowadzić do rozwoju patologicznych zmian w organizmie, takich jak choroby naczyniowe i w najgorszym przypadku udar mózgu. Za pomocą badania MR zmiany w naczyniach można rozpoznać na wczesnym etapie i ocenić indywidualne ryzyko udaru mózgu. To sprawia, że ​​bezbolesna, mało ryzykowna i wolna od promieniowania metoda badania jest niezawodną formą diagnostyki obrazowej, umożliwiając podejmowanie działań zaradczych w odpowiednim czasie.
OMEGA Diagnostyka Obrazowa we współpracy ze specjalistami neurologami oferuje pakiety badań neurologicznych w celu wczesnego wykrywania i wykluczania zmian naczyniowych grożących udarem mózgu.

Składowe CHECK UP zagrożenie udarem

PAKIET obejmuje następujące elementy:

  • Badanie MR głowy/ mózgowia i Angio MR naczyń mózgowych, z opisem badania w ciągu 72 godzin;
  • konsultacja i badanie kliniczne przez specjalistę neurologa z omówieniem wyników i ustaleniem dalszego postępowania;

Badanie MR wykonywane w celu wizualizacji mózgu wraz z badaniem Angio-MR uwidaczniającym naczynia zaopatrujące mózg, umożliwia dokładną ocenę mózgowia oraz naczyń zewnątrz- i śródczaszkowych zaopatrujących mózg. Pozwala na wykrywanie/wykluczenie zaburzeń krążenia w mózgu, zwężenia naczyń zaopatrujących mózg oraz tętniaków wewnątrzczaszkowych.

Pamiętaj!

Proszę przynieść na badanie całość dotychczasowej dokumentacji medycznej, poprzednie badania RTG, MR i TK na płytkach CD, dokumentację szpitalna oraz wyniki wcześniejszych operacji, wynik badania poziomu kreatyniny we krwi, o ile dotyczy – certyfikaty implantów piersi.
Na badanie MR nie jest wymagane skierowanie.

Przebieg badania – profesjonalnie i w miłej atmosferze

1Przygotowanie
Po rejestracji, wypełnieniu ankiety, ewentualnie konsultacji z lekarzem specjalista, będziesz przygotowywany do badania. Aby diagnostyka była jak najdokładniejsza i aby jak najlepiej uwidocznić stany chorobowe, konieczne jest z reguły podanie środka kontrastowego. Stosowane w badaniach rezonansem środki kontrastowe w przeciwieństwie do konwencjonalnych rentgenowskich środków kontrastowych nie zawierają jodu, lecz preparat o nazwie gadolin, co oznacza, że ​​ działania niepożądane po kontraście występują znacznie rzadziej. Personel medyczny dostarczy przed rozpoczęciem badania wszelkich informacji o ewentualnym ryzyku i skutkach ubocznych. Przed badaniem należy zdjąć biżuterię, zostawić w kabinie zegarek i telefon i odzież zawierającą części metalowe. W przypadku rezonansu głowy w dniu badania należy przyjść bez makijażu i nie używać lakieru do włosów. Po przygotowaniu się technik i pielęgniarka zaprowadzą Cię do pomieszczenia z aparatem rezonansu, gdzie należy się położyć na specjalnym stole i leżeć nieruchomo w trakcie badania. Otrzymasz tez słuchawki, które ochronią cię przed głośnymi dźwiękami aparatu, których możesz użyć do słuchania ulubionej muzyki podczas badania lub przez nas wybranej melodii medytacyjnej.

1Badanie MR
Gdy tylko usłyszysz charakterystyczne, głośne pukanie, aparat zacznie działać i rozpocznie się wykonywanie zdjęć. W tym czasie bardzo ważne jest, aby się nie ruszać. Będziesz słyszeć kilka krótkich sekwencji następujących po sobie, z których wszystkie brzmią inaczej. Podczas badania przez cały czas będzie Ci towarzyszył nasz personel, który będzie Cię dokładnie informował o poszczególnych etapach badania oraz je monitorował.

1Wynik badania
Po badaniu, analizie zdjęć i Twojej dotychczasowej dokumentacji medycznej, specjalista radiolog oceni badanie i sporządzi wynik. Nasi opisujący specjaliści radiolodzy to lekarze z bardzo dużym doświadczeniem w ocenie badan rezonansem. Personel rejestracji ustali dla Ciebie najbardziej dogodny termin na konsultacje specjalistyczna oraz ewentualnie dodatkowe badania obrazowe lub wyniki badan krwi proponowane przez nas w ramach PAKIETU. Z opisem badania, obrazem zapisanym na płytce CD oraz pozostałymi wynikami, zgłosisz się celem dalszej oceny do lekarza specjalisty. Na życzenie chętnie skierujemy Cię również do innych specjalistów, którzy będą Cię konsultować i leczyć, zapewnimy tłumacza podczas wszystkich badan i omówimy dalsze postępowanie.

Pozostałe pakiety