Badanie MR Głowy

Wskazaniem do badania MR głowy (mózgu) są bóle głowy niejasnego pochodzenia, migrena, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady padaczkowe, choroba Parkinsona, guzy mózgu, guz przysadki, neuralgia nerwu trójdzielnego, porażenie nerwu twarzowego, udar mózgu, podejrzenie zmian niedokrwiennych mózgu, stwardnienie rozsiane (MS), choroba Alzheimera.

 • Posiłki

  Na 4 godziny przed badaniem nie należy jeść oraz pić.
  W przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną i stosować ziołowe środki przeczyszczające.

 • Leki

  Pacjenci, którzy przyjmują na stałe leki, powinni je zażyć jak zwykle.

 • Ubranie

  Na badanie należy przyjść w odzieży pozbawionej elementów metalowych i ozdób: guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych, a twarz powinna być bez makijażu.
  Przed badaniem należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

 • Przedmioty

  Do pomieszczenia z aparatem MR nie wolno wnosić metalowych przedmiotów: telefonu komórkowego, kart magnetycznych lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.

 • Uwaga!

  Pacjenci ze wszczepionymi rozrusznikami, implantami, endoprotezami oraz stymulatorami lub obecnością w ciele jakichkolwiek elementów metalowych lub nieznanego materiału obowiązani są poinformować o tym fakcie w trakcie rejestracji.

 • Ankieta

  Na badanie należy przyjść co najmniej 15 minut przed wyznaczonym terminem celem dopełnienia formalności i wypełnienia ankiety medycznej.

 • Dokumenty
  Należy ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie na badanie (o ile jest wystawione).
  • Wszystkie wypisy szpitalne oraz wyniki wcześniejszych badań – opisy i płyty (USG, RTG, MR, TK).
  • W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badania. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedyczny, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani dostarczyć do Pracowni mR pełna dokumentacje medyczną z opisem zastosowanego implantu. W przypadku stentów i bypassów, badanie jest możliwe po 6 tygodniach od zabiegu.
  • W przypadku badania z kontrastem, konieczne jest posiadanie wyniku badania kreatyniny nie starsze niż 14 dni, a w przypadku znanych chorób nerek, nie starsze niż 7 dni.

  Na badanie MR nie jest wymagane skierowanie.

 • Czas

  Badanie trwa około 15-60 min zależnie od jego rodzaju i badanej okolicy. Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo.

 • Termin

  Celem ustalenia terminu badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub on-line.

 • Przeciwwskazanie bezwzględne dotyczy:

  • implantów stymulujących serce
  • implantów stymulujących ośrodkowy układ nerwowy lub nerwy czaszkowe
  • implantów ślimakowych
  • ciała metaliczne w obrębie oczodołów

  Posiadanie innych metalowych elementów używanych w zabiegach wykonywanych w obrębie układu krążenia, takich jak stenty, klipsy, stentgrafty, wymaga sprawdzenia możliwości zastosowania silnych pól magnetycznych podczas badania.

 • Przeciwwskazania nie obejmują:

  • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
  • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze ze skierowaniem od specjalisty.

 • W silne pole magnetyczne można wprowadzać jedynie elementy, co do których istnieje pewność (potwierdzona przez producenta), że nie stanowi to zagrożenia dla badanego.

  Ciąża w pierwszym trymestrze i karmienie piersią, pomimo braku danych o szkodliwym wpływie badania na organizm, stanowi przeciwwskazanie do wykonania MR.

  Ze względu na możliwość powikłań po podaniu środków paramagnetycznych zawierających gadolin, należy unikać ich podawania kobietom w okresie ciąży i laktacji, a w razie konieczności ich podania wstrzymać się od karmienia na 24 godziny.

 • Rejestracja
  Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 15 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

 • Przygotowanie do badania
  W kabinie pacjenta należy pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.). Podczas badania można pozostać w ubraniu. W przypadku planowanego podania kontrastu, pielęgniarka przed rozpoczęciem badania zakłada wkłucie dożylne, tzw. wenflon.

 • Wyniki badania
  Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście lub pobrać z Portalu Pacjenta. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pacjenta.
  Obrazy badania zapisany na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis można pobrać w formie papierowej lub pobrać online z Portalu Pacjenta.

 • Badanie
  Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Pacjent zostaje wprowadzony do pomieszczenia z rezonansem, kładzie się na specjalnym stole, który wjeżdża do tunelu rezonansu i skanuje okolicę badaną ciała. W czasie trwania badania należy pozostać nieruchomo. Uruchomiany aparat MR emituje dźwięki o rożnym natężeniu, które mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. Dla komfortu na czas badania pacjent otrzymuje słuchawki z możliwości słuchania muzyki i zmniejszenia odczuwanego hałasu. Personel medyczny w trakcie badania opuszcza pomieszczenie i jest obecny w sterowni, w której obsługuje aparat i monitoruje pacjenta. Badanie jest bezbolesne, jakkolwiek niekiedy pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego.
  Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje do 1-1,5 godz. na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Jeśli był podawany kontrast, w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobieta karmiąca piersią po podaniu środka kontrastowego, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin po badaniu.

Przygotowanie do badania
 • Posiłki

  Na 4 godziny przed badaniem nie należy jeść oraz pić.
  W przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną i stosować ziołowe środki przeczyszczające.

 • Leki

  Pacjenci, którzy przyjmują na stałe leki, powinni je zażyć jak zwykle.

 • Ubranie

  Na badanie należy przyjść w odzieży pozbawionej elementów metalowych i ozdób: guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych, a twarz powinna być bez makijażu.
  Przed badaniem należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

 • Przedmioty

  Do pomieszczenia z aparatem MR nie wolno wnosić metalowych przedmiotów: telefonu komórkowego, kart magnetycznych lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.

 • Uwaga!

  Pacjenci ze wszczepionymi rozrusznikami, implantami, endoprotezami oraz stymulatorami lub obecnością w ciele jakichkolwiek elementów metalowych lub nieznanego materiału obowiązani są poinformować o tym fakcie w trakcie rejestracji.

 • Ankieta

  Na badanie należy przyjść co najmniej 15 minut przed wyznaczonym terminem celem dopełnienia formalności i wypełnienia ankiety medycznej.

 • Dokumenty
  Należy ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie na badanie (o ile jest wystawione).
  • Wszystkie wypisy szpitalne oraz wyniki wcześniejszych badań – opisy i płyty (USG, RTG, MR, TK).
  • W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badania. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedyczny, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani dostarczyć do Pracowni mR pełna dokumentacje medyczną z opisem zastosowanego implantu. W przypadku stentów i bypassów, badanie jest możliwe po 6 tygodniach od zabiegu.
  • W przypadku badania z kontrastem, konieczne jest posiadanie wyniku badania kreatyniny nie starsze niż 14 dni, a w przypadku znanych chorób nerek, nie starsze niż 7 dni.

  Na badanie MR nie jest wymagane skierowanie.

 • Czas

  Badanie trwa około 15-60 min zależnie od jego rodzaju i badanej okolicy. Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo.

 • Termin

  Celem ustalenia terminu badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub on-line.

Przeciwwskazania
 • Przeciwwskazanie bezwzględne dotyczy:

  • implantów stymulujących serce
  • implantów stymulujących ośrodkowy układ nerwowy lub nerwy czaszkowe
  • implantów ślimakowych
  • ciała metaliczne w obrębie oczodołów

  Posiadanie innych metalowych elementów używanych w zabiegach wykonywanych w obrębie układu krążenia, takich jak stenty, klipsy, stentgrafty, wymaga sprawdzenia możliwości zastosowania silnych pól magnetycznych podczas badania.

 • Przeciwwskazania nie obejmują:

  • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
  • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze ze skierowaniem od specjalisty.

 • W silne pole magnetyczne można wprowadzać jedynie elementy, co do których istnieje pewność (potwierdzona przez producenta), że nie stanowi to zagrożenia dla badanego.

  Ciąża w pierwszym trymestrze i karmienie piersią, pomimo braku danych o szkodliwym wpływie badania na organizm, stanowi przeciwwskazanie do wykonania MR.

  Ze względu na możliwość powikłań po podaniu środków paramagnetycznych zawierających gadolin, należy unikać ich podawania kobietom w okresie ciąży i laktacji, a w razie konieczności ich podania wstrzymać się od karmienia na 24 godziny.

Przebieg badania
 • Rejestracja
  Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 15 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

 • Przygotowanie do badania
  W kabinie pacjenta należy pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.). Podczas badania można pozostać w ubraniu. W przypadku planowanego podania kontrastu, pielęgniarka przed rozpoczęciem badania zakłada wkłucie dożylne, tzw. wenflon.

 • Wyniki badania
  Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście lub pobrać z Portalu Pacjenta. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pacjenta.
  Obrazy badania zapisany na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis można pobrać w formie papierowej lub pobrać online z Portalu Pacjenta.

 • Badanie
  Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Pacjent zostaje wprowadzony do pomieszczenia z rezonansem, kładzie się na specjalnym stole, który wjeżdża do tunelu rezonansu i skanuje okolicę badaną ciała. W czasie trwania badania należy pozostać nieruchomo. Uruchomiany aparat MR emituje dźwięki o rożnym natężeniu, które mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. Dla komfortu na czas badania pacjent otrzymuje słuchawki z możliwości słuchania muzyki i zmniejszenia odczuwanego hałasu. Personel medyczny w trakcie badania opuszcza pomieszczenie i jest obecny w sterowni, w której obsługuje aparat i monitoruje pacjenta. Badanie jest bezbolesne, jakkolwiek niekiedy pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego.
  Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje do 1-1,5 godz. na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Jeśli był podawany kontrast, w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobieta karmiąca piersią po podaniu środka kontrastowego, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin po badaniu.

Dokumenty do pobrania