Badanie TK Serca i naczyń wieńcowych

To nieinwazyjna metoda gdzie w badaniu możemy określić budowę oraz ocenić drożność i stopień zwężenia. Na podstawie tego badania możliwy jest również podgląd stanu komór serca i mięśnia sercowego a co więcej metodyka ta pozwala wykluczyć różne nieprawidłowości piersiowego odcinka aorty, tętnic i żył płucnych. Owe badanie jest także w stanie wykryć anomalię takie jak: choroby osierdzia, blizny pozawałowe, miażdżyca, tętniaki oraz problemy z pracą zastawek.
Dobrą stroną TK serca i naczyń wieńcowych w porównaniu do klasycznej Koronarografii jest brak powikłań związanych z chirurgicznymi manipulacjami w trakcie przeprowadzenia zabiegu inwazyjnego.
TK serca i naczyń wieńcowych drogą nieinwazyjną pozwala wykluczyć choroby naczyniowo-sercowe oraz uniknąć wykonywania Koronarografii.
Badanie tomografii umożliwia obrazowanie nie tylko patologii, lecz także na obrazowanie trójwymiarowe (3D) naczyń wieńcowych oraz całego serca. Diagnostyka TK służy także do wykrywania niektórych wad wrodzonych serca i naczyń u dorosłych, chorób osierdzia, nowotworów serca. Badanie to może pomóc kardiologowi w określeniu najlepszych opcji leczenia oraz przyczyny choroby serca. Szczególnie jest to pomocne u pacjentów narażonych na wysokie ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej np. u pacjentów , po-covidowych , otyłych, cukrzyków, palaczy, oraz pacjentów obciążonych genetycznie wysokim poziomem cholesterolu, nadciśnieniem krwi i u takich, którzy mają niejednoznaczne wyniki badań.
Wskazaniem do badania TK serca i naczyń wieńcowych jest ocena funkcjonalnej mięśnia sercowego, co pozwala na ocenę: niewydolność mięśnia sercowego, anomalii ujść tętnic, anomalii naczyń wieńcowych, zwężeń tętnic wieńcowych z określeniem wielkości i rodzaju blaszek miażdżycowych, drożności stentów i pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass).
TK serca i naczyń wieńcowych jest w stanie wykryć nieprawidłowości takie jak: tętniak aorty, blizny pozawałowe, zator płucny, miażdżyca, choroby osierdzia i problemy z pracą zastawek.

Tomografia serca – nieinwazyjna koronarografia naczyń wieńcowych

Choroby serca i choroby naczyniowe stanowią największe zagrożenie dla zdrowia w naszych społeczeństwach, z drugiej strony niewiele chorób zostało tak dobrze zbadanych jak choroby serca, które można rozpoznać na wczesnym etapie, unikając niebezpiecznego dla życia zawału serca. Czynniki genetyczne, odżywianie, wpływy środowiska, stres, ciśnienie krwi i styl życia mają duży wpływ na nasze zdrowie.

Choroba wieńcowa czyli choroba niedokrwienna serca to zespół objawów będących następ- stwem miażdżycy naczyń wieńcowych, której skutkiem może być niewydolność serca, arytmia i zawał mięśnia sercowego. Choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą przyczyną zgonów w większości państw zachodnich.  Choroba ta może przebiec w postaci stabilnej i niestabilnej.

Na skutek miażdżycy dochodzi do zwężenia tętnic wieńcowych, a ostatecznie ich zamknięcia czyli zawału serca. Częstość występowania choroby wieńcowej rośnie gwałtownie z wiekiem u obojga płci od wieku powyżej 45 lat. W Polsce obserwuje się również wzrost występowania tej choroby wśród kobiet i ludzi młodych i zwiększoną zachorowalność u 20- i 30-latków.

Do głównych czynników ryzyka choroby wieńcowej należą: wiek, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, otyłość, złe odżywianie, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, stresujący tryb życia, choroba innych tętnic (kończyn dolnych, mózgu), obciążenie chorobą wieńcową w rodzinie.

Jak pokazały badania, większość osób, które uległy tej chorobie, nie miała odpowiedniej diagnostyki i terapii, podczas gdy inni rozpoczęli terapię dopiero, gdy było już za późno.

Nowe technologie medyczne dokonały w ostatnich latach przełomu w diagnostyce chorób serca: Dzięki tomografii komputerowej (TK serca, Angio-TK tętnic wieńcowych) jak i rezonansowi magnetycznemu (MR serca) można dokładnie określić stan serca i tętnic wieńcowych bez obciążania pacjenta inwazyjnym badaniem tradycyjnej koronarografii. Za pomocą nowoczesnej tomografii komputerowej serca możliwe jest nieinwazyjne badanie naczyń wieńcowych oraz ich ocena pod kątem obecności  blaszek miażdżycowych.

W przebiegu choroby wieńcowej serca, którą chcemy tym badaniem wykluczyć lub ocenić, dochodzi do powstania zwężeń (stenoz) naczyniowych, które upośledzają dopływ krwi do mięśnia sercowego i mogą prowadzić do zawału serca, zaburzeń rytmu jak i przedwczesnej śmierci.

TK serca jako nowoczesna alternatywa dla koronarografii inwazyjnej

Nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych przy pomocy badania TK serca jest badaniem mogącym u stabilnych pacjentów zastąpić inwazyjną koronarografię. Nie wymaga ono przyjmowania do szpitala, nakłuwania tętnicy i wprowadzania cewnika do serca. Wykonanie badania TK serca razem z przygotowaniem pacjenta trwa około 20-30 minut.

Do tej pory naczynia wieńcowe można było ocenić jedynie poprzez inwazyjną koronarografię w warunkach szpitalnych.  Przy pomocy nowoczesnej tomografii komputerowej serca (w skrócie: TK serca, Angio-TK naczyń wieńcowych) możliwe jest również nieinwazyjne badanie naczyń wieńcowych w warunkach ambulatoryjnych.

TK serca jest nowoczesną, szybką i mało obciążającą metodą oceny tętnic wieńcowych. Wykrywa blaszki miażdżycowe oraz pozwala ocenić zaawansowanie miażdżycy oraz indywidualne ryzyko zawału.

Dzięki uzyskanemu wynikowi badania możliwe jest niezwykle wczesne zdiagnozowanie choroby wieńcowej, co pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia, a tym samym zapobieganie uszkodzeniu serca i zbliżającemu się zawałowi.  Ostry zawał serca jest bowiem często pierwszym objawem choroby wieńcowej, ale miażdżyca (zmiany naczyniowe z odkładaniem się blaszek miażdżycowych) często postępuje niezauważalnie przez długi czas, a pacjenci nie są świadomi swojego ryzyka.

Badanie tomografii serca w  naszym Centrum Omega Diagnostyka Obrazowa w Jeleniej Górze wykonujemy ultra nowoczesnym tomografem komputerowym Toshiba/CANON   Aquilion PRIME z detektorem, który obraca się wokół pacjenta prawie cztery razy na sekundę a serce jest skanowane z bardzo dużą prędkością i w wielu drobnych warstwach jednocześnie.  Pozwala to na zbadanie całego serca w ciągu ułamka sekundy przy minimalnej dawce promieniowania.  Następnie komputer oblicza trójwymiarowe obrazy 3D z poszczególnych przekrojów serca i naczyń, które ocenia wysoko wykwalifikowany specjalista radiolog. W przypadku tomografii komputerowej serca, podczas badania pacjentowi monitoruje się EKG. W celu uzyskania jak najlepszej jakości obrazu naczyń wieńcowych ważne jest, aby podczas badania tętno nie przekraczało 70-80/min. Dlatego często przed badaniem konie- czne jest odpowiednie przygotowanie do badania przez lekarza kardiologa.

 • Posiłki

  Na 6 godzin przed badaniem nie spożywać pokarmów. Do 3 godzin przed badaniem można pic płyny klarowne jak woda niegazowana i herbata. W przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną i stosować ziołowe środki przeczyszczające.
  W przeddzień badania należy dobrze nawodnić organizm, najlepiej wypić dodatkowo 1-1,5 litra niegazowanej wody mineralnej.

 • Ankieta

  Na badanie należy przyjść co najmniej 20 minut przed wyznaczonym terminem celem dopełnienia formalności i wypełnienia ankiety medycznej

 • CHORZY NA CUKRZYCĘ – ZALECENIA

  Zalecenia dla chorych na cukrzycę, którzy mają mieć́ podany środek kontrastowy:

  Pacjenci z metforminą:
  Pacjenci leczeni metforminą – jak Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, Glucophage XR, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformax SR, Metformin Galena, Metifor, Metral, Siofor powinni odstawić metforminę na 48 godzin przed i po badaniu.
  Pacjenci z insuliną:
  Jeżeli Pacjent przyjmuje insulinę i ma zaplanowane badanie:
  przed godz. 12:00 – nie przyjmuje insuliny i powinien być na czczo (pije wodę)
  po godz. 12:00 – o godz. 7:00 przyjmuje insulinę i powinien zjeść lekkie śniadanie (do godz. 8:00 rano)

 • Dokumenty
  Należy ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie na badanie.
  • Wyniki wcześniejszych badań (płyty i opisy), karty informacyjne zabiegów operacyjnych.
  • W przypadku badania z kontrastem konieczne jest posiadanie wyniku badania kreatyniny nie starsze niż 7 dni.
  • Pacjenci z chorobami tarczycy (nadczynność́) powinni mieć́ oznaczony poziom TSH i FT4.
  • Pacjenci chorzy na astmę powinni zabrać ze sobą leki wziewne.

 • Czas

  Badanie trwa 10 do 20 min zależnie od jego rodzaju i badanej okolicy. Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo.

 • Rejestracja

  Celem ustalenia terminu badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub on-line.

 • Przeciwwskazanie bezwzględne:
  Ciąża

  Ponieważ promieniowanie rentgenowskie jest szczególnie szkodliwe dla nienarodzonego dziecka, badania TK u kobiet w ciąży mogą być przeprowadzane tylko w pilnych wyjątkowych przypadkach medycznych. Kobiety są zawsze pytane z góry, czy są w ciąży, czy mogą być. W przypadku wątpliwości najpierw wyklucza się ciążę lub wybiera alternatywną metodę bez ekspozycji na promieniowanie (MRI, ultradźwięki).

 • Przeciwwskazania do badania z użyciem środków kontrastowych:

  • uczulenie na jod
  • wole toksyczne tarczycy
  • planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem
  • nadczynność tarczycy
  • niewydolność nerek
  • nadciśnienie
  • ostra i przewlekła niewydolność krążenia
  • astma, niewydolność oddechowa
  • ostry krwawienie śródmózgowe

 • W przypadku każdego pacjenta należy najpierw sprawdzić, czy konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej i związanej z nim ekspozycji na promieniowanie. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży i wcześniej ustalić z lekarzem, czy nie należy wykonać innego badania mniej obciążającego, jak np. badanie rezonansem magnetycznym lub USG.

 • Uwaga! Po badaniu z kontrastem:

  W okresie 24 godzin po badaniu z kontrastem należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobiety karmiące piersią nie powinny karmić dziecka piersią w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty pokarm powinien być wydalony.

 • Rejestracja

  Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 20 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie. W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny, a w przypadku chorób tarczycy – wynik badania TSH

 • Przygotowanie do badania

  Przed badaniem należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe. Podczas badania można pozostać w ubraniu. W przypadku planowanego podania kontrastu, pielęgniarka przed rozpoczęciem badania zakłada wkłucie dożylne, tzw. wenflon.

 • Wyniki badania

  Po wynik badania TK należy zgłosić się osobiście lub pobrać z Portalu Pacjenta. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pacjenta.

 • Badanie

  Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Pacjent zostaje wprowadzony do pomieszczenia z aparatem tomografu komputerowego, kładzie się na specjalnym stole, który wjeżdża do tunelu aparatu i skanuje okolicę badaną ciała. W tym czasie należy pozostać nieruchomo. Personel medyczny w trakcie badania opuszcza pomieszczenie i jest obecny w sterowni, w której obsługuje aparat i monitoruje pacjenta. Badanie jest bezbolesne, jakkolwiek niekiedy pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego.
  Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje do 1-1,5 godz. na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren placówki. Jeśli był podawany kontrast, w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobieta karmiąca piersią po podaniu środka kontrastowego, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin po badaniu.

Czy badanie tomografi naczyń wieńcowych można wykonać profilaktycznie?

Tak. Nowoczesna diagnostyka serca i naczyń wieńcowych ważna jest szczególnie u osób przy podwyższonym osobistym lub rodzinnym ryzyku zawału serca. Jeśli pacjent jest obarczony czynnikami ryzyka miażdżycy, zalecana jest profilaktycznie tomografia naczyń wieńcowych. TK serca jest zalecane dla pacjentów, którzy nie wykazują typowych objawów choroby niedokrwiennej serca, ale mają podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe. Również przy niejasnych dla lekarza wynikach takich badań jak próba wysiłkowa lub echokardiografia serca, przy nietypowych objawach, może być przydatne badanie TK serca.

Wynik i opis badania tomografii komputerowej serca, pomaga specjaliście kardiologowi przy podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszego dla pacjenta postępowania.

TK serca jest nieinwazyjną i szybką metodą badania. Wykonywane jest w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga pobytu szpitalnego, nie ma też przy tym badaniu tak dużej ingerencji i ewentualnego ryzyka powikłań, jak w przypadku badania koronarografii. Dlatego też jest to świetna metoda oceny ryzyka zawału w przypadku pacjentów stabilnych, którzy nie muszą być tym samym poddawani inwazyjnej koronarografii.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem pierwszego badania TK serca aż do momentu, gdy pojawią się poważne problemy. Oceń swoje ryzyko zawału i miażdżycy przy pomocy nieinwazyjnej koronarografii, czyli badania TK serca / naczyń wieńcowych, jeszcze zanim wystąpią objawy chorobowe.

Nie zwlekaj z modyfikacją czynników ryzyka zawału serca i dokładną diagnostyką. Jeśli  należysz do tzw. grupy podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, masz stresującą pracę, jeśli jesteś obciążony rodzinnie chorobami serca lub chorobami naczyń, chętnie zaoferujemy Ci nasz kardiologiczny PAKIET badań.

Znajdź czas na rozmowę ze swoim lekarzem   na temat swojego serca i skontaktuj się z rejestracją naszego Centrum Omega Diagnostyka Obrazowa w Jeleniej Górze, by dowiedzieć się więcej o badaniu TK serca i MR serca w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Sprawdź nasze pakiety profilaktyczne – CHECK UP KARDIOLOGICZNY

Omega. Problem bliski Twojemu sercu…

Nie czekaj aż będzie za późno

Przygotowanie do badania
 • Posiłki

  Na 6 godzin przed badaniem nie spożywać pokarmów. Do 3 godzin przed badaniem można pic płyny klarowne jak woda niegazowana i herbata. W przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną i stosować ziołowe środki przeczyszczające.
  W przeddzień badania należy dobrze nawodnić organizm, najlepiej wypić dodatkowo 1-1,5 litra niegazowanej wody mineralnej.

 • Ankieta

  Na badanie należy przyjść co najmniej 20 minut przed wyznaczonym terminem celem dopełnienia formalności i wypełnienia ankiety medycznej

 • CHORZY NA CUKRZYCĘ – ZALECENIA

  Zalecenia dla chorych na cukrzycę, którzy mają mieć́ podany środek kontrastowy:

  Pacjenci z metforminą:
  Pacjenci leczeni metforminą – jak Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, Glucophage XR, Gluformin, Metfogamma, Metformax, Metformax SR, Metformin Galena, Metifor, Metral, Siofor powinni odstawić metforminę na 48 godzin przed i po badaniu.
  Pacjenci z insuliną:
  Jeżeli Pacjent przyjmuje insulinę i ma zaplanowane badanie:
  przed godz. 12:00 – nie przyjmuje insuliny i powinien być na czczo (pije wodę)
  po godz. 12:00 – o godz. 7:00 przyjmuje insulinę i powinien zjeść lekkie śniadanie (do godz. 8:00 rano)

 • Dokumenty
  Należy ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie na badanie.
  • Wyniki wcześniejszych badań (płyty i opisy), karty informacyjne zabiegów operacyjnych.
  • W przypadku badania z kontrastem konieczne jest posiadanie wyniku badania kreatyniny nie starsze niż 7 dni.
  • Pacjenci z chorobami tarczycy (nadczynność́) powinni mieć́ oznaczony poziom TSH i FT4.
  • Pacjenci chorzy na astmę powinni zabrać ze sobą leki wziewne.

 • Czas

  Badanie trwa 10 do 20 min zależnie od jego rodzaju i badanej okolicy. Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo.

 • Rejestracja

  Celem ustalenia terminu badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub on-line.

Przeciwwskazania
 • Przeciwwskazanie bezwzględne:
  Ciąża

  Ponieważ promieniowanie rentgenowskie jest szczególnie szkodliwe dla nienarodzonego dziecka, badania TK u kobiet w ciąży mogą być przeprowadzane tylko w pilnych wyjątkowych przypadkach medycznych. Kobiety są zawsze pytane z góry, czy są w ciąży, czy mogą być. W przypadku wątpliwości najpierw wyklucza się ciążę lub wybiera alternatywną metodę bez ekspozycji na promieniowanie (MRI, ultradźwięki).

 • Przeciwwskazania do badania z użyciem środków kontrastowych:

  • uczulenie na jod
  • wole toksyczne tarczycy
  • planowanie leczenia raka tarczycy promieniotwórczym jodem
  • nadczynność tarczycy
  • niewydolność nerek
  • nadciśnienie
  • ostra i przewlekła niewydolność krążenia
  • astma, niewydolność oddechowa
  • ostry krwawienie śródmózgowe

 • W przypadku każdego pacjenta należy najpierw sprawdzić, czy konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej i związanej z nim ekspozycji na promieniowanie. Szczególną ostrożność należy zachować u dzieci, młodzieży i kobiet w ciąży i wcześniej ustalić z lekarzem, czy nie należy wykonać innego badania mniej obciążającego, jak np. badanie rezonansem magnetycznym lub USG.

 • Uwaga! Po badaniu z kontrastem:

  W okresie 24 godzin po badaniu z kontrastem należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobiety karmiące piersią nie powinny karmić dziecka piersią w ciągu najbliższych 24 godzin, a ściągnięty pokarm powinien być wydalony.

Przebieg badania
 • Rejestracja

  Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 20 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie. W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny, a w przypadku chorób tarczycy – wynik badania TSH

 • Przygotowanie do badania

  Przed badaniem należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe. Podczas badania można pozostać w ubraniu. W przypadku planowanego podania kontrastu, pielęgniarka przed rozpoczęciem badania zakłada wkłucie dożylne, tzw. wenflon.

 • Wyniki badania

  Po wynik badania TK należy zgłosić się osobiście lub pobrać z Portalu Pacjenta. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pacjenta.

 • Badanie

  Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Pacjent zostaje wprowadzony do pomieszczenia z aparatem tomografu komputerowego, kładzie się na specjalnym stole, który wjeżdża do tunelu aparatu i skanuje okolicę badaną ciała. W tym czasie należy pozostać nieruchomo. Personel medyczny w trakcie badania opuszcza pomieszczenie i jest obecny w sterowni, w której obsługuje aparat i monitoruje pacjenta. Badanie jest bezbolesne, jakkolwiek niekiedy pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego.
  Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje do 1-1,5 godz. na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, pacjent może opuścić teren placówki. Jeśli był podawany kontrast, w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobieta karmiąca piersią po podaniu środka kontrastowego, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin po badaniu.

Dokumenty do pobrania
PAKIETY kardiologiczne

Czy badanie tomografi naczyń wieńcowych można wykonać profilaktycznie?

Tak. Nowoczesna diagnostyka serca i naczyń wieńcowych ważna jest szczególnie u osób przy podwyższonym osobistym lub rodzinnym ryzyku zawału serca. Jeśli pacjent jest obarczony czynnikami ryzyka miażdżycy, zalecana jest profilaktycznie tomografia naczyń wieńcowych. TK serca jest zalecane dla pacjentów, którzy nie wykazują typowych objawów choroby niedokrwiennej serca, ale mają podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe. Również przy niejasnych dla lekarza wynikach takich badań jak próba wysiłkowa lub echokardiografia serca, przy nietypowych objawach, może być przydatne badanie TK serca.

Wynik i opis badania tomografii komputerowej serca, pomaga specjaliście kardiologowi przy podejmowaniu decyzji o wyborze najlepszego dla pacjenta postępowania.

TK serca jest nieinwazyjną i szybką metodą badania. Wykonywane jest w trybie ambulatoryjnym i nie wymaga pobytu szpitalnego, nie ma też przy tym badaniu tak dużej ingerencji i ewentualnego ryzyka powikłań, jak w przypadku badania koronarografii. Dlatego też jest to świetna metoda oceny ryzyka zawału w przypadku pacjentów stabilnych, którzy nie muszą być tym samym poddawani inwazyjnej koronarografii.

Pamiętaj! Nie czekaj z wykonaniem pierwszego badania TK serca aż do momentu, gdy pojawią się poważne problemy. Oceń swoje ryzyko zawału i miażdżycy przy pomocy nieinwazyjnej koronarografii, czyli badania TK serca / naczyń wieńcowych, jeszcze zanim wystąpią objawy chorobowe.

Nie zwlekaj z modyfikacją czynników ryzyka zawału serca i dokładną diagnostyką. Jeśli  należysz do tzw. grupy podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, masz stresującą pracę, jeśli jesteś obciążony rodzinnie chorobami serca lub chorobami naczyń, chętnie zaoferujemy Ci nasz kardiologiczny PAKIET badań.

Znajdź czas na rozmowę ze swoim lekarzem   na temat swojego serca i skontaktuj się z rejestracją naszego Centrum Omega Diagnostyka Obrazowa w Jeleniej Górze, by dowiedzieć się więcej o badaniu TK serca i MR serca w ramach profilaktyki zdrowotnej.

Sprawdź nasze pakiety profilaktyczne – CHECK UP KARDIOLOGICZNY

Omega. Problem bliski Twojemu sercu…

Nie czekaj aż będzie za późno