Badanie MR serca – Obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego

Wraz z rozwojem cywilizacji ze względu na niezdrowy styl życia, doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby serca.  Jak wynika z badań, w ostatnich latach ponad 46% wszystkich zgonów było spowodowane chorobami serca, które należą do tzw. chorób cywilizacyjnych. Badania naukowe wykazały, że większość osób, które uległy tym chorobom, nie miała odpowiedniej diagnostyki i terapii, podczas gdy inni zaczęli otrzymywać leczenie, gdy było już za późno.

Rezonans magnetyczny serca rozpowszechnił się znacznie w ostatnich latach i zalicza się dzisiaj do złotych standardów nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej już w przypadku podejrzenia problemu z sercem. Badanie to należy do procedur diagnostycznych ratujących życie, które mogą pomóc wykryć problem kardiologiczny, zanim wymknie się spod kontroli. Znaczenie, jakie MR serca zyskał w kardiologii, wynika z jego szczególnych właściwości fizycznych. Ze względu na swoją dokładność, rezonans magnetyczny serca jest uzupełnie- niem innych metod diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa serca lub echokar- diografia. Rezonans magnetyczny nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, nie jest bolesny ani szkodliwy.

MR serca oferuje niezwykle dokładne obrazowanie diagnostyczne serca z bardzo dobrą rozdzielczością przestrzenną i kontrastem tkanek, pozwalając na precyzyjną ocenę budowy i kurczliwości mięśnia sercowego. Z tego powodu MR serca jest idealnym badaniem obrazowym w ocenie zapalenia mięśnia sercowego, miedzy innymi na skutek infekcji COVID-19, jak i w ocenie wad wrodzonych i nabytych serca.

Nie czekaj z diagnostyką aż będzie za późno

Obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego (MR serca) zapewnia fascynujący wgląd w serce, daje obrazy o wysokiej rozdzielczości i umożliwia bardzo dokładne pomiary serca.

Badanie rezonansem jest aktulanie najbardziej precyzyjne w ocenie struktury i funkcji mięśnia sercowego.  Zastosowanie rezonansu obejmuje ocenę żywotności mięśnia sercowego, diagnostykę kardiomiopatii, chorób zastawek, choroby wieńcowej, guzów oraz wrodzonych chorób serca.

Wszystkie wyżej wymienione choroby mogą stanowić duże zagrożenie, jeśli nie są leczone. MR serca pozwala na ocenę ukrwienia mięśnia sercowego i ma ogromne znaczenie w chorobie wieńcowej w ocenie żywotności mięśnia sercowego – przy planowaniu terapii, operacji wieńcowych lub operacji wszczepienia bypassów.

Rezonans serca wykonuje się z podaniem środka kontrastowego, co pozwala radiologowi na dokładniejszą ocenę badania. Rezonans serca znacznie lepiej niż tomografia serca uwidacznia mięsień sercowy, natomiast w ocenie samych tętnic wieńcowych i miażdżycy dokładniejsza jest tomografia (TK serca).

Jakie są wskazania do badania rezonansu serca?

Rezonans magnetyczny serca pomoże lekarzowi zdiagnozować Twoją chorobę i umożliwia dokładne planowanie leczenia we wszystkich chorobach serca i naczyń:

 • Ocena zaawansowania oraz skutków choroby wieńcowej, takich jak niedokrwienie mięśnia sercowego i blizny po zawale serc
 • Ocena żywotności mięśnia sercowego i ustalenie dalszego postępowania po zabiegach na naczyniach wieńcowyc
 • Diagnostyka chorób mięśnia sercowego i arytmii : zapalenie mięśnia sercowego, kardio- miopatie, arytmogenna dysplazja RV, diagnostyka powikłań infekcji Covid 19 Diagnozowanie i planowanie terapii w przypadku kardiomiopatii przerostowej lub rozstrzeniowej
 • Analiza wydolności lewej i prawej komory serca, ocena niewydolności serca Ocena zastawek serca – niedomykalności lub zwężenia zastawek w przebiegu nabytych wad serca
 • Ocena wrodzonych chorób i wad serca (również u dzieci)
 • Ocena operacji kardiochirurgicznych, zwłaszcza u pacjentów z wrodzonymi wadami serca
 • Diagnozowanie i monitorowanie terapii w niewydolności serca lub arytmii
 • Ocena niewyjaśnionych omdleń i utrat przytomności
 • Choroby osierdzia, płyn w worku osierdziowym
 • Monitorowanie i ocena tętniaków aorty
 • Ocena guzów w sercu lub wokół serca, infekcji i stanów zapalnych Diagnostyka chorób serca w przebiegu chorób takich jak choroba reumatyczna, kolagenozy, amyloidoza, sarkoidoza, hemochromatoza i inne
 • Posiłki

  Na 4 godziny przed badaniem nie należy jeść oraz pić.
  W przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną i stosować ziołowe środki przeczyszczające.

 • Leki

  Pacjenci, którzy przyjmują na stałe leki, powinni je zażyć jak zwykle.

 • Ubranie

  Na badanie należy przyjść w odzieży pozbawionej elementów metalowych i ozdób: guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych, a twarz powinna być bez makijażu.
  Przed badaniem należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

 • Przedmioty

  Do pomieszczenia z aparatem MR nie wolno wnosić metalowych przedmiotów: telefonu komórkowego, kart magnetycznych lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.

 • Uwaga!

  Pacjenci ze wszczepionymi rozrusznikami, implantami, endoprotezami oraz stymulatorami lub obecnością w ciele jakichkolwiek elementów metalowych lub nieznanego materiału obowiązani są poinformować o tym fakcie w trakcie rejestracji.

 • Ankieta

  Na badanie należy przyjść co najmniej 15 minut przed wyznaczonym terminem celem dopełnienia formalności i wypełnienia ankiety medycznej.

 • Dokumenty
  Należy ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie na badanie (o ile jest wystawione).
  • Wszystkie wypisy szpitalne oraz wyniki wcześniejszych badań – opisy i płyty (USG, RTG, MR, TK).
  • W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badania. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedyczny, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani dostarczyć do Pracowni mR pełna dokumentacje medyczną z opisem zastosowanego implantu. W przypadku stentów i bypassów, badanie jest możliwe po 6 tygodniach od zabiegu.
  • W przypadku badania z kontrastem, konieczne jest posiadanie wyniku badania kreatyniny nie starsze niż 14 dni, a w przypadku znanych chorób nerek, nie starsze niż 7 dni.

  Na badanie MR nie jest wymagane skierowanie.

 • Czas

  Badanie trwa około 15-60 min zależnie od jego rodzaju i badanej okolicy. Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo.

 • Termin

  Celem ustalenia terminu badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub on-line.

 • Przeciwwskazanie bezwzględne dotyczy:

  • implantów stymulujących serce
  • implantów stymulujących ośrodkowy układ nerwowy lub nerwy czaszkowe
  • implantów ślimakowych
  • ciała metaliczne w obrębie oczodołów

  Posiadanie innych metalowych elementów używanych w zabiegach wykonywanych w obrębie układu krążenia, takich jak stenty, klipsy, stentgrafty, wymaga sprawdzenia możliwości zastosowania silnych pól magnetycznych podczas badania.

 • Przeciwwskazania nie obejmują:

  • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
  • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze ze skierowaniem od specjalisty.

 • W silne pole magnetyczne można wprowadzać jedynie elementy, co do których istnieje pewność (potwierdzona przez producenta), że nie stanowi to zagrożenia dla badanego.

  Ciąża w pierwszym trymestrze i karmienie piersią, pomimo braku danych o szkodliwym wpływie badania na organizm, stanowi przeciwwskazanie do wykonania MR.

  Ze względu na możliwość powikłań po podaniu środków paramagnetycznych zawierających gadolin, należy unikać ich podawania kobietom w okresie ciąży i laktacji, a w razie konieczności ich podania wstrzymać się od karmienia na 24 godziny.

 • Rejestracja

  Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 15 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

 • Przygotowanie do badania

  W kabinie pacjenta należy pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.). Podczas badania można pozostać w ubraniu. W przypadku planowanego podania kontrastu, pielęgniarka przed rozpoczęciem badania zakłada wkłucie dożylne, tzw. wenflon.

 • Wyniki badania

  Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście lub pobrać z Portalu Pacjenta. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pacjenta.
  Obrazy badania zapisany na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis można pobrać w formie papierowej lub pobrać online z Portalu Pacjenta.

 • Badanie

  Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Pacjent zostaje wprowadzony do pomieszczenia z rezonansem, kładzie się na specjalnym stole, który wjeżdża do tunelu rezonansu i skanuje okolicę badaną ciała. W czasie trwania badania należy pozostać nieruchomo. Uruchomiany aparat MR emituje dźwięki o rożnym natężeniu, które mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. Dla komfortu na czas badania pacjent otrzymuje słuchawki z możliwości słuchania muzyki i zmniejszenia odczuwanego hałasu. Personel medyczny w trakcie badania opuszcza pomieszczenie i jest obecny w sterowni, w której obsługuje aparat i monitoruje pacjenta. Badanie jest bezbolesne, jakkolwiek niekiedy pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego.
  Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje do 1-1,5 godz. na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Jeśli był podawany kontrast, w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobieta karmiąca piersią po podaniu środka kontrastowego, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin po badaniu.

  Jak przebiega badanie rezonansu serca?

  Przebieg badania jest taki sam jak w przypadku każdego innego badania rezonansem. Jednak aby zsynchronizować obrazy z akcją serca, konieczne jest podłączenie elektrod EKG. Ponadto, podczas badania technicy udzielają instrukcji dotyczących oddychania. Dla lepszego zobrazowania serca podczas badania wstrzykiwany jest środek kontrastowy (zwykle przez żyłę w ramieniu).

  Czas trwania badania zależy od pacjenta, indywidualnej budowy anatomicznej, rytmu serca i regularności oddechu. Z reguły całkowity czas trwania badania wynosi od 40 do 60 minut, w zależności od pacjenta.A

Czy badanie rezonansem wykonuje się w celach profilaktycznych?

Tak. Ponieważ wiele chorób serca przebiega na wstępie małobjawowo, profilaktyczne wykonanie MR serca jest wskazane, jeśli zbliża się Pan / Pani do 45. roku życia, kiedy choroby serca stają się większym zagrożeniem, gdy występują choroby serca w rodzinie, albo gdy planowany jest duży zabieg operacyjny.  Ze względu na fakt, że choroby serca występują częściej u osób z otyłością, rezonans serca może być zalecany profilaktycznie wszystkim osobom borykającym się z nadwagą.

Jeśli należysz do tzw. grupy podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, masz nadwagę, stresującą pracę, jeśli jesteś obciążony rodzinnie chorobami serca lub zbliżasz się do 45 lat czyli wieku o większym zagrożeniu chorobami serca, chętnie zaoferujemy Ci nasz kardiologiczny PAKIET badań z MR i TK serca.

Pamiętaj ! Nie należy czekać z wykonaniem pierwszego badania rezonansu do momentu, gdy pojawią się poważne problemy z sercem.

Znajdź czas na rozmowę ze swoim lekarzem  na temat swojego serca i już dziś skontaktuj się z rejestracją naszego Centrum Omega Diagnostyka Obrazowa w Jeleniej Górze, aby dowiedzieć się więcej na temat PAKIETÓW profilaktycznych z badaniem MR serca i TK naczyń wieńcowych.

Omega. Problem bliski Twojemu sercu…

Nie czekaj aż będzie za późno

Przygotowanie do badania
 • Posiłki

  Na 4 godziny przed badaniem nie należy jeść oraz pić.
  W przypadku badania jamy brzusznej dodatkowo na 4 dni przed badaniem należy przejść na dietę lekkostrawną i stosować ziołowe środki przeczyszczające.

 • Leki

  Pacjenci, którzy przyjmują na stałe leki, powinni je zażyć jak zwykle.

 • Ubranie

  Na badanie należy przyjść w odzieży pozbawionej elementów metalowych i ozdób: guzików, nitów, zapięć, zamków błyskawicznych, a twarz powinna być bez makijażu.
  Przed badaniem należy zdjąć okulary, biżuterię, zegarek, aparat słuchowy, protezy zębowe.

 • Przedmioty

  Do pomieszczenia z aparatem MR nie wolno wnosić metalowych przedmiotów: telefonu komórkowego, kart magnetycznych lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż grozi to ich uszkodzeniem.

 • Uwaga!

  Pacjenci ze wszczepionymi rozrusznikami, implantami, endoprotezami oraz stymulatorami lub obecnością w ciele jakichkolwiek elementów metalowych lub nieznanego materiału obowiązani są poinformować o tym fakcie w trakcie rejestracji.

 • Ankieta

  Na badanie należy przyjść co najmniej 15 minut przed wyznaczonym terminem celem dopełnienia formalności i wypełnienia ankiety medycznej.

 • Dokumenty
  Należy ze sobą zabrać:

  • Dokument tożsamości.
  • Skierowanie na badanie (o ile jest wystawione).
  • Wszystkie wypisy szpitalne oraz wyniki wcześniejszych badań – opisy i płyty (USG, RTG, MR, TK).
  • W przypadku wszczepionych jakichkolwiek implantów należy dostarczyć dokumentację medyczną oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do badania. Pacjenci ze sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedyczny, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani dostarczyć do Pracowni mR pełna dokumentacje medyczną z opisem zastosowanego implantu. W przypadku stentów i bypassów, badanie jest możliwe po 6 tygodniach od zabiegu.
  • W przypadku badania z kontrastem, konieczne jest posiadanie wyniku badania kreatyniny nie starsze niż 14 dni, a w przypadku znanych chorób nerek, nie starsze niż 7 dni.

  Na badanie MR nie jest wymagane skierowanie.

 • Czas

  Badanie trwa około 15-60 min zależnie od jego rodzaju i badanej okolicy. Pacjent w trakcie badania musi leżeć nieruchomo.

 • Termin

  Celem ustalenia terminu badania konieczna jest wcześniejsza rejestracja osobista, telefoniczna lub on-line.

Przeciwwskazania
 • Przeciwwskazanie bezwzględne dotyczy:

  • implantów stymulujących serce
  • implantów stymulujących ośrodkowy układ nerwowy lub nerwy czaszkowe
  • implantów ślimakowych
  • ciała metaliczne w obrębie oczodołów

  Posiadanie innych metalowych elementów używanych w zabiegach wykonywanych w obrębie układu krążenia, takich jak stenty, klipsy, stentgrafty, wymaga sprawdzenia możliwości zastosowania silnych pól magnetycznych podczas badania.

 • Przeciwwskazania nie obejmują:

  • pacjentów posiadających implanty zębowe, wypełnienia i mostki,
  • kobiet w ciąży po pierwszym trymestrze ze skierowaniem od specjalisty.

 • W silne pole magnetyczne można wprowadzać jedynie elementy, co do których istnieje pewność (potwierdzona przez producenta), że nie stanowi to zagrożenia dla badanego.

  Ciąża w pierwszym trymestrze i karmienie piersią, pomimo braku danych o szkodliwym wpływie badania na organizm, stanowi przeciwwskazanie do wykonania MR.

  Ze względu na możliwość powikłań po podaniu środków paramagnetycznych zawierających gadolin, należy unikać ich podawania kobietom w okresie ciąży i laktacji, a w razie konieczności ich podania wstrzymać się od karmienia na 24 godziny.

Przebieg badania
 • Rejestracja

  Na umówioną wizytę należy zgłosić się ok. 15 min przed ustaloną godziną badania. Podczas rejestracji należy wypełnić odpowiedni kwestionariusz oraz przedstawić skierowanie na badanie (jeśli jest wymagane). W przypadku badań z kontrastem należy dodatkowo przedstawić aktualny wynik badania poziomu kreatyniny.

 • Przygotowanie do badania

  W kabinie pacjenta należy pozostawić wszelkie metalowe przedmioty i części garderoby oraz urządzenia elektroniczne (biżuterię, paski, telefony, karty itp.). Podczas badania można pozostać w ubraniu. W przypadku planowanego podania kontrastu, pielęgniarka przed rozpoczęciem badania zakłada wkłucie dożylne, tzw. wenflon.

 • Wyniki badania

  Po wynik badania MR należy zgłosić się osobiście lub pobrać z Portalu Pacjenta. Odbiór wyniku przez osobę trzecią możliwy jest na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez pacjenta.
  Obrazy badania zapisany na płycie CD Pacjent otrzymuje zaraz po badaniu, natomiast opis można pobrać w formie papierowej lub pobrać online z Portalu Pacjenta.

 • Badanie

  Badanie jest wykonywane przez technika radiologii. Pacjent zostaje wprowadzony do pomieszczenia z rezonansem, kładzie się na specjalnym stole, który wjeżdża do tunelu rezonansu i skanuje okolicę badaną ciała. W czasie trwania badania należy pozostać nieruchomo. Uruchomiany aparat MR emituje dźwięki o rożnym natężeniu, które mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. Dla komfortu na czas badania pacjent otrzymuje słuchawki z możliwości słuchania muzyki i zmniejszenia odczuwanego hałasu. Personel medyczny w trakcie badania opuszcza pomieszczenie i jest obecny w sterowni, w której obsługuje aparat i monitoruje pacjenta. Badanie jest bezbolesne, jakkolwiek niekiedy pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia po podaniu środka kontrastowego.
  Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa pozostaje do 1-1,5 godz. na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Jeśli był podawany kontrast, w okresie 48 godzin po badaniu należy wypić 1,5-2 litrów płynów. Kobieta karmiąca piersią po podaniu środka kontrastowego, nie powinna karmić dziecka w ciągu 24 godzin po badaniu.

  Jak przebiega badanie rezonansu serca?

  Przebieg badania jest taki sam jak w przypadku każdego innego badania rezonansem. Jednak aby zsynchronizować obrazy z akcją serca, konieczne jest podłączenie elektrod EKG. Ponadto, podczas badania technicy udzielają instrukcji dotyczących oddychania. Dla lepszego zobrazowania serca podczas badania wstrzykiwany jest środek kontrastowy (zwykle przez żyłę w ramieniu).

  Czas trwania badania zależy od pacjenta, indywidualnej budowy anatomicznej, rytmu serca i regularności oddechu. Z reguły całkowity czas trwania badania wynosi od 40 do 60 minut, w zależności od pacjenta.A

Dokumenty do pobrania
PAKIETY kardiologiczne

Czy badanie rezonansem wykonuje się w celach profilaktycznych?

Tak. Ponieważ wiele chorób serca przebiega na wstępie małobjawowo, profilaktyczne wykonanie MR serca jest wskazane, jeśli zbliża się Pan / Pani do 45. roku życia, kiedy choroby serca stają się większym zagrożeniem, gdy występują choroby serca w rodzinie, albo gdy planowany jest duży zabieg operacyjny.  Ze względu na fakt, że choroby serca występują częściej u osób z otyłością, rezonans serca może być zalecany profilaktycznie wszystkim osobom borykającym się z nadwagą.

Jeśli należysz do tzw. grupy podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego, masz nadwagę, stresującą pracę, jeśli jesteś obciążony rodzinnie chorobami serca lub zbliżasz się do 45 lat czyli wieku o większym zagrożeniu chorobami serca, chętnie zaoferujemy Ci nasz kardiologiczny PAKIET badań z MR i TK serca.

Pamiętaj ! Nie należy czekać z wykonaniem pierwszego badania rezonansu do momentu, gdy pojawią się poważne problemy z sercem.

Znajdź czas na rozmowę ze swoim lekarzem  na temat swojego serca i już dziś skontaktuj się z rejestracją naszego Centrum Omega Diagnostyka Obrazowa w Jeleniej Górze, aby dowiedzieć się więcej na temat PAKIETÓW profilaktycznych z badaniem MR serca i TK naczyń wieńcowych.

Omega. Problem bliski Twojemu sercu…

Nie czekaj aż będzie za późno