Co to jest MR serca?

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MR serca) jest badaniem diagnostycznym, które lekarze wykorzystują do diagnozowania stanów chorobowych. W badaniu MRI wykorzystuje się silne pole magnetyczne i impulsy o częstotliwości radiowej oraz specjalistyczne obrazowanie do uzyskania szczegółowych obrazów wewnętrznych struktur ciała. W badaniu MRI nie wykorzystuje się promieniowania (rentgenowskiego).
Szczegółowe obrazy MR pozwalają lekarzom zbadać dokładnie organizm i wykrywać choroby, które mogą jeszcze nie dawać objawów lub nie jest ich diagnoza jasna na podstawie innych metod obrazowania.

Co można zdiagnozować za pomocą rezonansu magnetycznego serca MR serca?

W badaniu rezonansem uzyskuje się bardzo dokładny obraz tkanek miękkich narządów wewnętrznych organizmu.  Rezonans magnetyczny serca dotyczy serca i ma na celu sprawdzenie jego prawidłowej pracy oraz wykrycie ewentualnych problemów z układem sercowym.

Badanie to może pomóc w zdiagnozowaniu takich problemów, jak choroby tętnic wieńcowych, choroby osierdzia, guzy serca, wrodzone choroby serca, kardiomiopatie, choroby zastawek serca.

Dlaczego miałbym zostać poddany badaniu rezonansem magnetycznym serca (MR serca)?

Rezonans magnetyczny serca służy do diagnozowania szerokiego zakresu chorób serca. Należą do nich: choroba wieńcowa, wrodzone choroby serca (u dzieci i dorosłych), dziedziczne choroby serca (takie jak kardiomiopatia przerostowa lub kardiomiopatia rozstrzeniowa), wady zastawek serca oraz guzy serca.

Rezonans magnetyczny serca pozwala zdiagnozować stopień zaawansowania danej choroby serca i pomaga ustalić lekarzowi najodpowiedniejszą dla pacjenta terapię.

Rezonans magnetyczny serca jest bardzo dokładnym i pomocnym badaniem w skomplikowanych przypadkach kardiologicznych oraz w diagnozowaniu chorób serca, w których inne badania nie dają jednoznacznych wyników.

Czy będę miał wcześniej wykonane badanie echokardiograficzne?

Zazwyczaj tak, ale nie we wszystkich przypadkach. Echokardiogram jest szybkim, wiarygodnym i krótkim badaniem. Jeśli w trakcie badania echokardiografii lekarz wykryje ono coś bardziej złożonego lub obraz jest niejasny, pacjenci mogą zostać skierowani na rezonans magnetyczny serca (MR serca). Coraz częściej jednak rezonans magnetyczny serca jest pierwszym i jedynym badaniem, które należy wykonać.

Czy rezonans magnetyczny serca (MR serca) staje się coraz bardziej powszechny?

Tak. Coraz więcej nowoczesnych szpitali na świecie posiada obecnie dostęp do rezonansu magnetycznego serca, a liczba wykonywanych badań od 10 lat rośnie o około 15-20 procent rocznie

Rezonans magnetyczny serca jest obecnie wykorzystywany w badaniach klinicznych na całym świecie w celu poprawy diagnostyki pacjentów oraz testowania nowych leków i procedur medycznych.

Na czym polega badanie MR serca metodą rezonansu magnetycznego?

Urządzenie rezonansu magnetycznego to duża maszyna z otworem w środku. Pacjent kładzie się na specjalnym stole i wchodzi do środka.  Ze względu na hałas, pacjenci otrzymują słuchawki, dzięki którym mogą słuchać muzyki w trakcie badania. Zazwyczaj pacjent jest proszony o wstrzymanie oddechu kilka razy podczas badania, aby aparat wykonał dodatkowe zdjęcia, gdy klatka piersiowa jest nieruchoma.

Skanowanie serca czyli badanie może trwać od 20 minut do godziny, w zależności od wskazania i rodzaju problemu, który ma być zbadany.

Czy muszę się do badania MR serca specjalnie przygotować?

Nie. Musimy jedynie sprawdzić, czy pacjent ma wszczepione jakieś urządzenia (takie jak rozruszniki serca lub ICD) lub metalowe elementy w ciele. Większość urządzeń jest obecnie kompatybilna z MRI – zazwyczaj tylko starsze urządzenia sprawiają problemy, dlatego sprawdzamy markę i numer modelu. Obecność metalu w organizmie nie oznacza, że nie może Pani/Pan poddać się badaniu MRI, ale ważne jest, abyśmy o tym wiedzieli, co pozwoli nam uniknąć ryzyka i zapewnić, że nie będzie to miało wpływu na jakość badania. Do badania w ramach przygotowania należy zdjąć metalowe przedmioty, takie jak zegarki, paski i biżuteria.
Czy badanie rezonansem magnetycznym będzie bolesne?
Badanie nie jest bolesne. Można poczuć jedynie ukłucie w nadgarstku lub zgięciu lokciowym, jeśli będziemy musieli założyć tzw. wkłucie dożylne i wstrzyknąć kontrast.

Jakie są zagrożenia związane z badaniem MR serca?

Główne zagrożenia mogą być związane z obecnością wszczepionych urządzeń i metalowych elementów (patrz wyżej). W skanowaniu MRI wykorzystuje się bardzo silne pole magnetyczne, które może z dużą siłą przemieszczać przedmioty zawierające żelazo. Dlatego tak ważne jest, aby poinformowała nas Pani o wszelkich metalowych przedmiotach znajdujących się w Pani ciele. Jeśli nie jest Pani pewna, możemy wykonać zdjęcie rentgenowskie w celu sprawdzenia.
Istnieje potencjalne ryzyko związane ze środkiem kontrastowym (barwnikiem), który jest czasami używany, ale tylko w przypadku problemów z nerkami, ponieważ nerki muszą usunąć kontrast z organizmu. Dlatego przed badaniem z kontrastem zostanie wykonane badanie krwi z oznaczeniem poziomu kretayniny czyli pod kątem czynności nerek. Zazwyczaj zmniejszamy dawkę lub całkowicie jej unikamy u pacjentów, którzy mają poważne problemy z nerkami.

Czy badanie MR serca jest bezpieczne w ciąży?

Nie są znane żadne zagrożenia, ale dla bezpieczeństwa zwykle unikamy MRI w pierwszym trymestrze ciąży. W rzeczywistości istnieją opublikowane przypadki zastosowania rezonansu magnetycznego u dzieci w łonie matki. U kobiet w ciąży lub karmiących piersią staramy się unikać stosowania środka kontrastowego.

Czy są osoby, dla których to badanie rezonansu magnetycznego nie jest odpowiednie?

Badanie może być nieodpowiednie dla osób bardzo otyłych (jeśli nie mieszczą się w skanerze), pacjentów z klaustrofobią lub osób posiadających w ciele urządzenia niekompatybilne z MRI – ale to raczej rzadkość.

Czy po badaniu MR serca rezonansem magnetycznym konieczne będą dalsze badania?

To zależy od tego, na jakie schorzenie Pani/Pan cierpi. Często ma Pani/Pan już za sobą szereg innych badań, więc do postawienia diagnozy może nie być konieczne wykonywanie innych badań obrazowych. Może się jednak zdarzyć, że konieczne będą kolejne badania w celu monitorowania Pani stanu zdrowia.

Jakie są wskazania do badania MR serca ?

Rezonans magnetyczny serca pomaga lekarzowi wykryć lub monitorować choroby serca poprzez:
– ocenę anatomii i funkcji komór serca, zastawek serca, wielkości i przepływu krwi przez główne naczynia oraz otaczających je struktury, takie jak osierdzie (worek otaczający serce).
– diagnozowanie różnych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego (serca i/lub naczyń krwionośnych), takich jak nowotwory, infekcje i stany zapalne.
– ocena zaawansowania oraz skutków choroby wieńcowej, takich jak niedokrwienie mięśnia sercowego i blizny po zawale serca.
– planowanie leczenia pacjenta w chorobach układu serca i naczyń.
– monitorowanie terapii dla zahamowania postępu choroby.
– ocena operacji kardiochirurgicznych, zwłaszcza u pacjentów z wrodzonymi wadami serca.
– ocena anatomii i funkcji serca oraz naczyń krwionośnych u dzieci i dorosłych z wrodzonymi chorobami serca

Jak przebiega badanie rezonansu MR serca?

Ogólna przebieg badania jest taki sam jak w przypadku każdego innego badania rezonansem. Jednak, aby zsynchronizować obrazy z akcją serca, konieczne jest podłączenie elektrod EKG. Ponadto, podczas badania technicy udzielają instrukcji dotyczących oddychania. Dla lepszego zobrazowania serca podczas badania wstrzykiwany jest środek kontrastowy (zwykle przez żyłę w ramieniu).
Czas trwania badania zależy od pacjenta, indywidualnej budowy anatomicznej, rytmu serca i regularności oddechu. Z reguły całkowity czas trwania badania wynosi od 30 do 60 minut, indywidulanie w zależności od pacjenta.

Czy badanie MR serca wykonuje się też profilaktycznie ?

Niezdrowy styl życia, niezdrowa dieta, palenie papierosów, czynniki genetyczne i stres doprowadzają do zwiększonej zachorowalności na choroby serca. Jak wynika z badań naukowych jak i raportów polskiego Głównego Urzędu Statystycznego, w ostatnich latach ponad 46% wszystkich zgonów było spowodowanych rozpowszechniającymi się chorobami układu sercowo-naczyniowego. Stwierdzono przy tym, że większość osób z chorobami serca zmarła głównie z powodu braku w odpowiednim czasie wdrożonej szybkiej diagnostyki i odpowiedniego leczenia, a inni otrzymali leczenie, gdy było już zbyt późno.
Rezonans magnetyczny serca jest niezwykle dokładną procedurą diagnostyczną mogącą ratować życie, i jest w stanie wykryć wiele chorób serca i problemów kardiologicznych. Dzięki temu badanie rezonansu serca (MR serca) stało się w ostatnich latach istotną częścią nowoczesnej diagnostyki kardiologicznej. Rezonans serca należy dzisiaj do złotych standardów dokładnej diagnostyki kardiologicznej już w przypadku podejrzenia problemu z sercem.
Profilaktyczne badanie MR serca jest wskazane, gdyż wiele chorób serca przebiega we wstępnym stadium mało objawowo, jest to badanie nie obciążające i bezpieczne, stąd może być wykonywane profilaktycznie u osób obciążonym większym ryzykiem chorób serca, z chorobami serca w rodzinie, niejasnymi innymi wynikami badań kardiologicznych, jak i też przed planowanym dużym zabiegiem operacyjnym. Rezonans magnetyczny serca może być również zalecany wszystkim osobom z problemami z nadwagą lub otyłością, ponieważ choroby serca występują u nich znacznie częściej.
Pamiętaj, nie czekaj z wykonaniem pierwszego badania MR aż do momentu, gdy problemy z sercem będą już poważne. Skorzystaj z naszych kardiologicznych pakietów profilaktycznych.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce PAKIETY BADAŃ

Czy konieczny może być rezonans serca (MR) gdy miałem już tomografię serca (TK serca) ?

Rezonans magnetyczny serca i naczyń jest w kardiologii ważnym uzupełnieniem innych metod obrazowania, takich jak tomografia komputerowa serca lub echokardiografia. Niezwykle dokładne badanie rezonansu serca obejmuje ocenę żywotności i niedokrwienia mięśnia sercowego, wielkości blizn zawałowych, diagnostykę niewydolności mięśnia sercowego, kardiomiopatii, stanów zapalnych mięśnia sercowego oraz wrodzonych wad zastawkowych i innych chorób serca, w tym ocenę struktury i funkcji mięśnia sercowego. Dodatkowo rezonans serca jest wykorzystywany coraz częściej w diagnostyce i planowaniu operacji kardiochirurgicznych we wrodzonych wadach serca jak i w przygotowaniu do bypassów naczyń wieńcowych.